OBDARITEV

Srečno praznično obdarovanje je tu. Saj veste, da vsako leto zberem darilca od mojih partnerjev s katerimi sodelujem skozi leto, v katere verjamem in izdelke seveda kupujem in uporabljam tudi sama.  Vam jih poklonim v zahvalo, ker ste moji prijatelji v tem virtualno resničnostnem svetu. Brez vas in brez poslovnih partnerjev tudi mene ne bi bilo tukaj, zato resnično srčna hvala vsem <3

Sodelujete lahko vsi , ki sledite profil, ki podarja nagrado ter moji sledilci na FB SRECNASI in IG SRECNATAMARAFORTUNA , kjer prebrskajte med objavami z darilci in v komentar zapišite >> 

DARILO >> napišite katero izmed darilc bi imeli vi najraje in sledite podjetju (oznaka na fotografiji), ki ga poklanja (lahko jih navedete tudi več) 

OZNAČI >> označite svoje božičke od katerih prejemate darila

VABILO >> če želite povabite k sodelovanju še koga, ki bi bil vesel kakšnega srečnega darilca

DELITE SREČO  >> če boste to obdaritev delili s svojimi prijatelji me označite, da vam dodamo bonus točke. 

V tem primeru boste 2 kratno vpisani v žrebu, ki bo v roku, ki je zapisan na objavi posamezne obdaritve.

Ta obdaritev je podoben sistem nagradnim igram in ni v sodelovanju s fb ali ig-jem. Vsako darilo je le eno. Z enim naslovom lahko sodelujete le enkrat na @srecnasi FB strani in enkrat na @srecnatamarafortuna IG strani. Ostali pogoji sodelovanja >>  

Organizator in izvajalec nagradne igre je Srečna.si v mesecu decembru v sodelovanju z Smrečica.si, Anaya Smart cosmetics, moja prva Dotica, Srečna Tamara Fortuna, Digifot,…

Nagradne igre potekajo na FB strani in IG strani na srečna.si od 1.12.2021 do vključno 20.12.2021 Sproti pa boste lahko Izbirali med darili >>

  • 1.12. SMREČICA.SI (1 kos okrašena prava mala smrečica z dostavo na dom)
  • 15.12. do 17.12. do polnoči COOL planer in DIGIFOT foto srečen rokovnik
  • 20.12. do 22.12.2021 do 9h KOTANYI paketek dišečih decemberskih začimb

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,

so državljani Republike Slovenije in so starejši od 16 let,

izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali  na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne  smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre  ter njihovi ožji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke v fb  (ali ig) objavi nagradne igre.

Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev. Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene  elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano.  Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost. Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico  posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma  dejanjem.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih  programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo  onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega  ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko  izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve  škode.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat z enim elektronskim  naslovom oziroma enim Facebook profilom.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in  sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni  igri in/ali tretji osebi,
  • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
  • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev,  izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko  začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel  zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v  nasprotju s prisilnimi predpisi.

Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z naključnim  žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za  sodelovanje. Rezultati  žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Glavna žrebanja bodo potekala med 3.12.2021 in 20..12.2021, sodelujoči pa bodo v FB (in IG) storyu in v komentarju pod objavo obveščeni o zmagovalcu. Nagrajenec mora v 4 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov. Organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade. Če se izžrebanec ne odzove ali v 4 dneh ne posreduje zgoraj naštetih  podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v  tem primeru ne podeli. Nagrajenci bodo najkasneje v roku 10 dni po zaključku nagradne igre navedeni tudi na spletni strani organizatorja.

Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo  dejansko podelitev nagrade.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih  stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih  okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali  konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe  pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@toplotne-rpalke-imar.local.

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Varovanje podatkov Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev  posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS,  št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke  sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te  nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja  s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju,  ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo Organizator  te nagradne igre skrbn varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo  za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval  tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in  davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in  računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in  priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook strani  Organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih  obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda,  prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih  podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po  telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo  uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na  naslov Organizatorja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki  sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v  nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške Organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno  Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator  reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru  hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot  celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne  igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja  pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da  bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki  spremembi pravil.

Preklic sodelovanja  Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje  sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov  info@toplotne-rpalke-imar.local . Sporočilo mora biti poslano iz elektronskega  naslova s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, bo sodelujoči izključen iz žreba.

Reševanje pritožb:  Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@toplotne-rpalke-imar.local . V primeru utemeljenih pritožb se Organizator  zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil  sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Ostalo:  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Želiš dostopati do zadnjih objav in biti na tekočem? Sledi nam na Instagramu!

Sorodni članki