KOTANYI BIO ZAČIMBE #giveaway

Beri do konca, ker OBDARJUJEM…

Bio, eko, naravno, razgradljivo,….so besede, ki jih poslušamo zdaj že v vsakdanjem življenju. Ta teden se dotaknem tega tudi jaz. Pred leti se nisem zavedala pol tega kaj doprinese našemu zdravju nešpricana hrana s pesticidi. Dokler sem bila samo jaz se s tem nisem obremenjevala, kajti sem menila, če smo vsi do zdaj preživeli, bomo pa še naprej,… Zakaj mora biti hrana bio in ali sploh verjamem, da je hrana res neoporečna, če bio piše le na embalaži? Zato sem si prebrala več o tem in izvedrla kako so glede tega strogi zakoni in kontrole in da inšpekcija za te zadeve ne spi 😉

Potem rodim ti dve moji sončici in se odločim, da bom uporabljala za prvo prehrano le bio zelenjavo in seveda tudi bio začimbe, ki so v prvi trdi hrani in kašicah resnično pomembne. Ne se jih bati uporabljat, sploh zdaj, ko imate na razpolago celo paleto Kotányi Slovenija bio začimb. V mojem blogu imate zapisanih kar nekaj idej za prvo otroško hrano in vse o začimbah, ki jih lahko uporabljate v nosečnosti ter za dojenčka.

Sicer pa kupujem čimveč zelenjave, sadja, mesnih, mlečnih izdelkov pri lokalnih kmetih, nekaj imamo posajeno doma pri babici na vrtu, ostalo pa kupim v raznih trgovinah. Vedno pa raje vzamem kaj z označbo bio kot brez, če vem, da bosta to jedli moji deklici 🙂

Kaj pa ve mamice ali tudi ve rade posegate po bio in domačih izdelkih? Zanima me vaše mnenje.

Eni izmed vas, ki bo odgovorila v komentarju in označila še kakšno mamasito ali očka, ki ima rad bio izdelke, bom razveselila s paketkom bio izdelkov Kotanyi.

P.s. seveda morate biti naši in @kotanyi_slovenija sledilci za prevzem darilca. Trajanje do četrtka 22.4.21 do polnoči na fb in ig srecnasi, darilo je eno. Lahko sodelujete na obeh profilih. Ta obdaritev ni povezana s fb in ig.

Pogoji za sodelovanje so >>

Organizator in izvajalec nagradne igre je Srečna.si v sodelovanju z Dexyco Slovenija (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka na FB strani in IG strani na srečna.si od 18.4.2020 do vključno 22.4.2020 do polnoči in vključuje 1 x set začimb BIO Kotanyi.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

  • oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,
  • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let,
  • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora  nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali  na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo  zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne  smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre  ter njihovi ožji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke v fb  (ali ig) objavi nagradne igre.

Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev. Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene  elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano.  Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost. Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico  posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma  dejanjem.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih  programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo  onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega  ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko  izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve  škode.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim  naslovom oziroma enim Facebook profilom. V primeru, da se ugotovi, da je  oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrad.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

• kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in  sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni  igri in/ali tretji osebi,

• nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,

• nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev,  izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko  začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

• kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel  zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v  nasprotju s prisilnimi predpisi.

Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z naključnim  žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za  sodelovanje. Rezultati  žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Glavno žrebanje bo potekalo 23.4.2021, sodelujoči pa bodo na FB in IG ju v komentarju pod nagradno igro obveščeni o zmagovalcu. Nagrajenec mora v 5 dneh od žreba javiti naslov organizatorju. Pisno je treba sporočiti na zs/inbox na fb-ju @srecnasi ali ig-ju @srecnatamarafortuna , da se strinja s prevzemom nagrade. Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih  podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v  tem primeru ne podeli ali ponovimo žreb (odvisno od organizatorja).

Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo  dejansko podelitev nagrade.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih  stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih  okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali  konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe  pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo  sodelujočih.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@srecna.si .

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Varovanje podatkov  Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev  posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS,  št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke  sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te  nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja  s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju,  ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo Organizator  te nagradne igre skrbn varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo  za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval  tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in  davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in  računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in  priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook strani  Organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih  obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda,  prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih  podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po  telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo  uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na  naslov Organizatorja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki  sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v  nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške Organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno  Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator  reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru  hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot  celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne  igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja  pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da  bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki  spremembi pravil.

Preklic sodelovanja : Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje  sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov  info@srecna.si . Sporočilo mora biti poslano iz elektronskega  naslova s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, bo sodelujoči izključen iz žreba.

Reševanje pritožb:  Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@srecna.si . V primeru utemeljenih pritožb se Organizator  zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil  sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Ostalo:  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji in sam poskrbi za morebitno potrebno vlogo za dohodnino kot prejem nagrade.

Komentarji

comments

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.